diplomski rad
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI UPRAVLJANJA ZNANJEM U HOTELSKIM PODUZEĆIMA S ĈETIRI I PET ZVJEZDICA NA PODRUĈJU GRADA SPLITA
Diplomski rad

Ivana Baleta (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet