specijalistički diplomski stručni
USPOREDBA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRADOVA OSIJEK, RIJEKA, SPLIT I ZAGREB
Završni rad

Nikola Markov (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet