završni rad
REVIZIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE
Završni rad

Petra Dodig (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet