diplomski rad
UTJECAJ VIZUALNIH ELEMENATA LOGOTIPA NA OSOBNOST MARKE
DIPLOMSKI RAD

Dina Landikušić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet