diplomski rad
UTJECAJ PRIMJENE RAČUNOVODSTVA FER VRIJEDNOSTI NA TRŽIŠNO VREDNOVANJE PODUZEĆA
DIPLOMSKI RAD

Ana Marić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet