završni rad
MODELI OTPLATE INVESTICIJSKIH ZAJMOVA U POSLOVNIM BANKAMA U RH
Završni rad

Jelena Prga (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet