diplomski rad
RAČUNOVODSTVO DUGOTRAJNE IMOVINE NA PRIMJERU Š.D.D. „X“
DIPLOMSKI RAD

Antonija Perkušić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet