specijalistički diplomski stručni
Analiza financijskih izvještaja DRACO d.o.o. metodom financijskih pokazatelja
Završni rad

Matea Modrić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet