specijalistički diplomski stručni
KOMPARATIVNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA POLITIČKIH STRANAKA
Završni rad

Andrea Grbić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet