završni rad
ZADOVOLJSTVO I MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA U FUNKCIJI DJELOTVORNOSTI RESTORANA NAUTIKA
Završni rad

Paulo Buterin (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet