specijalistički diplomski stručni
PERSPEKTIVE JAVNO – PRIVATNOG PARTNERSTVA: PRIMJER SPALADIUM CENTRA U SPLITU
Završni rad

Branko Rudić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet