diplomski rad
ISTRAŢIVANJE POSEBNOSTI GOSTIJU HOTELA BAŠTINE – PRIMJER GRADA SPLITA
Diplomski rad

Andrea Rojnica (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet