diplomski rad
UPRAVLJANJE MARKETINŠKIM SPLETOM U FUNKCIJI JAČANJA IMIDŢA SPORTSKOG SUBJEKTA
Diplomski rad

Mislav Paško Mladinić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet