diplomski rad
ANALIZA KORPORACIJSKIH OBVEZNICA NA ZAGREBAČKOJ BURZI
diplomski rad

Nela Javorčić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovANALIZA KORPORACIJSKIH OBVEZNICA NA ZAGREBAČKOJ BURZI : diplomski rad
AutorNela Javorčić
Voditelj/MentorZdravka Aljinović (mentor)
Sažetak rada
Korporacijske obveznice se dužnički vrijednosni papiri koje najčešće izdaju velike i uspješne kompanije u svrhu prikupljanja potrebnih financijskih sredstava. Investitorima koji se odluče da potrebna financijska sredstva prikupe putem izdavanja korporacijskih obveznica a ne putem kredita, dobit će kapital na raspolaganje po nižim kamatnim stopama nego što je to slučaj kod kredita. Danas na tržištu postoje tri glavne i osnovne vrste korporacijskih obveznica: osigurane, neosigurane i špekulativne. Hrvatsko tržište korporacijskih obveznica se počelo razvijati 2002. godine kada je tvrtka Belišće d.d. izdala prvu hrvatsku korporacijsku obveznicu. Zbog visokih troškova posredovanja brokera, i provizija burzi do te godine se obveznicama nije previše trgovalo. Danas je na zagrebačkoj burzi trinaest poduzeća uvrstilo svoja izdanja korporacijskih obveznica, međutim zbog slabe zainteresiranosti investitora nekima od njih se još uvijek nije trgovalo. U usporedbi s hrvatskim tržištem njemačko tržište korporacijskih obveznica je mnogo veće i aktivnije. Omjer financiranja putem obveznica i kredita u njemačkoj je 50:50, a prodaja korporacijskih obveznica raste iz godine u godinu. U istraživačkom dijelu diplomskog rada za izračun osnovnih parametara cijene, trajanje i prinosa su uzete u obzir dvanaest korporacijskih obveznica sa zagrebačke burze i proizvoljno odabranih dvanaest korporacijskih obveznica sa frankfurtske burze. U ovom diplomskom radu navode tri glavna pokazatelja obveznica a to su cijena, trajanje i prinos. Ono što je bitno naglasiti je da njemačke korporacijske obveznice nakon analize dobivenih rezultat imaju kraće trajanje. U konačnici dobiveni rezultati su pokazali da se investitorima više isplati usmjeriti svoje investicije prema njemačkim korporacijskim obveznicama, da je njemačko tržište mnogo više aktivnije nego hrvatsko, da se prodaja korporacijskih obveznica povećava iz godine u godinu u njemačkoj te da se u njemačkoj financiranje putem izdavanja korporacijskih obveznica približilo kreditnom načinu financiranja.
Ključne riječikorporacijske obveznice hrvatsko tržište kapitala trajanje prinos do dospijeća
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Ekonomska matematika i statistika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-05
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Corporate bonds are debt securities that are issued usually large and successful companies in order to raise the necessary funds. Investors who decide to raise the necessary funds by issuing corporate bonds rather than through loans, will be capital available at lower interest rates than is the case with loans. Today on the market there are three main and basic types of corporate bonds: secured, unsecured and speculative. Croatian market corporate bonds began to develop in 2002 when the company Belišće d.d. issued the first Croatian corporate bonds. Due to the high cost of mediation brokers, and commission to exchange this year is not too bonds traded. Today at the Zagreb Stock Exchange thirteen companies ranked their corporate bond issues, but due to poor investor interest some of them are still not traded. Compared with the Croatian market German market of corporate bonds is much larger and more active. The ratio of financing through bonds and loans in Germany is 50:50, and the sale of corporate bonds is growing from year to year. In the research part of thesis in the basic parameters of cost, duration and yield are taken into account twelve corporate bonds with the Zagreb Stock Exchange and arbitrarily selected twelve of corporate bonds with the Frankfurt Stock Exchange. This thesis cite three main indicators of bonds such as price, duration and yield. What is important to emphasize that the German corporate bonds after the analysis of the obtained results in a shorter duration. Ultimately, the results showed that investors more profitable to direct their investments towards German corporate bonds to the German market much more actively than Croatian, that the sale of corporate bonds increases from year to year in Germany and in the German financing by issuing corporate bonds closer to credit the source.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)corporate bonds the Croatian capital market duration yield to maturity
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:533781
PohranioIvana Gizdić