završni rad
NEGATIVNI DRUŠTVENO - EKONOMSKI UĈINCI TURIZMA
Završni rad

Petra Kovačević (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet