diplomski rad
ODNOSI S JAVNOŠĆU U FUNKCIJI PROMOCIJE MANIFESTACIJE
diplomski rad

Marina Kasalo (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet