završni rad
RAZVOJ NOVIH PROIZVODA U TURISTIČKOJ AGENCIJI SPECIJALIZIRANOJ ZA CIKLOTURIZAM NA PODRUČJU DALMACIJE
Završni rad

Marija Rako (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet