specijalistički diplomski stručni
ANALIZA ORGANIZACIJSKE PREDANOSTI U PODUZEĆU HOTELI MAESTRAL d.d.
Završni rad

Danijela Soko (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet