završni rad
SMART TEHNOLOGIJE U SLUŽBI RAZVOJA TURIZMA
Završni rad

Maja Leskur (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet