specijalistički diplomski stručni
SPECIFIČNOSTI PRAĆENJA TROŠKOVA I IZRADE KALKULACIJA KOD TURISTIČKIH AGENCIJA
Završni rad

Ivana Olujić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet