diplomski rad
RAZVIJENOST VJEŠTINA STUDENATA PRVIH GODINA STUDIJA S OBZIROM NA NJIHOVE DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
Diplomski rad

Antonija Matas (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet