specijalistički diplomski stručni
SUSTAV NADZORA I KONTROLA KVALITETE EKSTERNE REVIZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Završni rad

Natalie Letica (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet