specijalistički diplomski stručni
USPOREDBA UNUTARNJE REVIZIJE JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE HRVATSKE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Završni rad

Žana Sučić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet