završni rad
SPECIFIČNOSTI SEZONSKOG UGOSTITELJSKOG OBRTA NA PRAKTIČNOM PRIMJERU
završni rad

Ana Ercegovac (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovSPECIFIČNOSTI SEZONSKOG UGOSTITELJSKOG OBRTA NA PRAKTIČNOM PRIMJERU : završni rad
AutorAna Ercegovac
Voditelj/MentorŽeljana Aljinović Barač (mentor)
Sažetak rada
Svrha i cilj ovoga rada je definirati i pojasniti specifičnosti sezonskog ugostiteljskog obrta, sami način na koji obrtnik, koji obavlja djelatnost obrta samo u ljetnim mjesecima, evidentira knjigovodstvene isprave i vodi poslovne knjige, te prikazati na koji se način oporezuje i utvrđuje dohodak obavljanjem sezonske ugostiteljske djelatnosti. U ovom radu, radi lakšeg razumijevanja prikazali smo sve navedeno na praktičnom primjeru trgovačko – ugostiteljskog – turističkog obrta ˝Grgin gaj˝. U samome uvodu rada definirana je djelatnost sezonskog obrta i način na koji je strukturiran rad, a zatim je dana zakonska regulativa koju je obrtnik koji obavlja djelatnost sezonskog obrta dužan poštovati kako bi što vjerodostojnije prikazao svoje poslovanje. Nakon zakonskih odredbi, navedene su specifičnosti sezonskih obrta tj. uvjeti vezani za otvaranje sezonskog obrta, način evidentiranja poslovnih promjena prema načelu blagajne odnosno prema plaćenoj i naplaćenoj realizaciji, utvrđivanje dohotka i plaćanje doprinosa te su definirani kakvi se sve radni odnosi mogu zasnovati u sezonskom obrtu. Kako se radi o ugostiteljskom sezonskom obrtu tako je i prikazan način oporezivanja ugostiteljskih usluga i specifičnosti poslovanja i poslovnih knjiga obrtnika u ugostiteljskoj djelatnosti. Nakon teorijskog dijela sve se potkrijepilo praktičnim primjerom obrtom ˝Grgin gaj˝. Na sve to dan je vlastiti osvrt o specifičnostima sezonskog obrta naspram ostalih djelatnosti, dok su u zaključku navedene sve bitne stavke ovog rada.
Ključne riječisezonski obrt načelo blagajne ugostiteljska djelatnost
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Purpose and goal of this paper is to define and explain specifics of sesonal catering trade, the way that tradesman, who is carrying out trades only in summer months, records bookkeeping documents and runs his business books. This paper also wants to show the way that seasonal catering trade is taxed and how its income is determined. In this paper, for easier understanding of this specific topic all of this is showed on practical example. That example is trading-catering- tourist trade „Grgin gaj“. In the Introduction of this paper activities of sesonal trading are defined and the structure of the paper, afterwords there is legislation which the tradesman who is doing activities of sesonal trade is bound to respect in order to show his managment in the most credible way. After legislative there are specifics of sesonal trades, that is conditions that are needed to open sesonal trade, the way of recording business changes towards the principle of cash register or to the payment of the charged and implementation , determining income and contribution and defined what are the types of working relationships that can be conceived seasonal trades. We are talking about sesonal catering trade so all examples are about sesonal catering trade. So here we are showing the way that sesonal catering trades are taxed and specifics of business and buisiness books. After theoretical part all of statements from it where confirmed by practical example of trade „ Grgin gaj“. On top of all that there has been given a personal review about specifics od sesonal trade in oposition to other business, whilst in Conclusion all important items of this paper are listed.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)sesonal catering trade principle of cash register the catering trade
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:665218
PohranioIvana Gizdić