završni rad
SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA GALEB d.d.
završni rad

Marina Beović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet