završni rad
PRAVNI USTROJ UDRUGA S PRIMJEROM VATROGASNE UDRUGE
završni rad

Mario Sekelez (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet