specijalistički diplomski stručni
DETERMINANTE PONUDE I POTRAŢNJE ZA NEKRETNINAMA U GRADU SPLITU
završni rad

Anđela Mimica (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet