specijalistički diplomski stručni
PROCJENA INTERNIH KONTROLA NA PRIMJERU STUDENT SERVISA
završni

Marijana Kunac (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet