specijalistički diplomski stručni
Globalna ekonomija i kriza u poduzetništvu
završni

Ivan Rašetina (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet