specijalistički diplomski stručni
RAČUNOVODSTVO POVEZANIH I SPOREDNIH PROIZVODA NA PRIMJERU PODUZEĆA VAĐENJE KAMENA SELCA D.O.O.
završni

Žana Matijević (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet