završni rad
UPRAVLJANJE KOMPENZACIJAMA U PODUZEĆU PIVAC D.O.O.
završni rad

Ilona Eranović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUPRAVLJANJE KOMPENZACIJAMA U PODUZEĆU PIVAC D.O.O. : završni rad
AutorIlona Eranović
Voditelj/MentorDanica Bakotić (mentor)
Sažetak rada
Kompenzacije obiĉno podrazumijevaju ukupne naknade koje zaposlenici dobivaju za svoj rad u nekom poduzeću (novcu, robi i raznim oblicima pomoći materijalne i nematerijalne naravi). U današnje vrijeme management posvećuje veliku paţnju svojim zaposlenicima. Upravo su se zbog toga razvili razni modeli upravljanja kompenzacijama kojima management nastoji povećati zadovoljstvo zaposlenika i ujedno time povećati uspješnost samog poduzeća. Predmet istraţivanja je naĉin upravljanja kompenzacijama prema vrstama kompenzacija, odnosno uloga kompenziranja kroz institucionalni okvir kompenziranja poduzeća Pivac d.o.o. Iz problema istraţivanja moţe se zakljuĉiti kako odreĊeni ĉimbenici utjeĉu na djelovanje i funkciju samih kompenzacija, što kao rezultat proizvodi odreĊeni utjecaj na poduzeće Pivac d.o.o. i sve koji sudjeluju u njegovu poslovanju.
Ključne riječiupravljanje kompenzacijama menadžersko upravljanje Pivac d.o.o.
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Compensation usually involve total charge that employees get from the company for their work (it can be pecuniary, commodity, and different tangible and intangible nature). Nowdays management takes really good care about their employees. Just because of that management developed various models of compensation which seeks to increased satisfaction, at the same time increase the efficiency of the company. Research subjects is the way management manage with compensation by the type of compensation respectively role to compensate tru institutional framework of the company Pivac d.o.o. From the research we can conclude that certain factors affect the activities and the fuctions of the compensation, such as result produce certain influence on the Pivac d.o.o. company and all involved in his bussiness.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)management compensation manegerial control Pivac d.o.o.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:155613
PohranioIvana Gizdić