završni rad
PROCES PLANIRANJA, REGRUTIRANJA I SELEKCIJE KADROVA U PODUZEĆU „ADRIA PLIN“
završni

Ana Mađor (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet