završni rad
IDENTIFICIRANJE TEMELJNIH AKTIVNOSTI PROCESA PONUDE U PODUZEĆU ˝TEHNOGUMA˝ D.O.O., ZAGREB
završni rad

Ana Vatavuk (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet