završni rad
STATISTIČKA ANALIZA PRORAČUNSKOG DEFICITA I JAVNOG DUGA U RH OD 2001. DO 2015. GODINE
završni rad

Marija Guzić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet