diplomski rad
ČIMBENICI IZBORA EKSTERNOG REVIZORA
diplomski rad

Petra Zidar (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovČIMBENICI IZBORA EKSTERNOG REVIZORA : diplomski rad
AutorPetra Zidar
Voditelj/MentorTina Vuko (mentor)
Sažetak rada
U Hrvatskoj kompanije imaju različite mogućnosti izbora revizora. Cilj ovog rada je bio empirijski istražiti povezanost izbora revizora i karakteristika kompanije na uzorku hrvatskih kompanija. U istraživanju je analizirano kako određene varijable koje se odnose na karakteristike revidiranog subjekta (veličina klijenta, profitabilnost, likvidnost, financijska poluga) utječu na izbor vrste revizorskog društva (Velika četvorka ili „ostali revizori“). Rezultati ukazuju na to da je statistički značajna kod izbora revizijskog društva samo varijabla veličina revidiranog subjekta, odnosno velike kompanije će vjerojatnije birati velika revizijska društva. Što se tiče varijabli profitabilnosti, stupnja zaduženosti i likvidnosti, one nisu statistički značajne, odnosno profitabilnost kompanije nema značajan utjecaj na odabir revizijskih društava kao ni stupanj zaduženosti i likvidnost. Dobiveni rezultati istraživanja su pokazali kako i u Republici Hrvatskoj kao i u drugim zemljama po broju klijenata dominiraju velika revizijska društva, a ostatak otpada na srednja i na mala lokalna revizijska društva.
Ključne riječieksterna revizija revizijska društva čimbenici izbora
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Računovodstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In Croatia, companies have different choices of auditors. The aim of this study was to empirically investigate the relationship of choice auditors and company characteristics on a sample of Croatian companies. The study analyzed how certain variables related to the characteristics of the audited entity (client size, profitability, liquidity, financial leverage) influence the choice of types of auditing company (Big Four, or "other auditors"). Results indicate that a statistically significant in the selection of audit companies only variable is the size of the audited entity, and large companies are more likely to choose a large audit firms. As for the variables of profitability, degree of indebtedness and liquidity, they are not statistically significant, and the profitability of the company does not have a significant impact on the choice of audit firms as well as the level of indebtedness and liquidity. The results showed that in the Republic of Croatia as well as in other countries in the number of clients is dominated by big auditing companies, and the rest belongs to the medium and small local audit companies.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)external audit audit companies factors of choice.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:009153
PohranioIvana Gizdić