specijalistički diplomski stručni
KOMPARATIVNA ANALIZA PODUZEĆA IZ HOTELSKOG SEKTORA U HRVATSKOJ
završni rad

Hrvoje Grabić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet