specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE KVALITETOM PRIMJENOM ISO 9001 U INDUSTRIJI NAMJEŠTAJA
završni rad

Nikola Perković (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet