specijalistički diplomski stručni
MARKETING PLAN RAZVOJA PODUZEĆA „TRIGONUM VALENS“ d.o.o.
završni

Fani Bočina (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet