završni rad
RAĈUNOVODSTVENO PRAĆENJE PRIHODA POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KONZUM D.D.
završni rad

Nevena Budimir (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet