završni rad
RAĈUNOVODSTVENA EVIDENCIJA OBRAĈUNSKIH PLAĆANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA GOTOVAC TEHNOLOGIJA D.O.O. SPLIT
završni rad

Tomislav Bralić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet