diplomski rad
ANALIZA UČESTALOSTI ROTACIJE REVIZORSKIH DRUŠTAVA U OBAVLJANJU REVIZIJE
Diplomski rad

Tina Romić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet