završni rad
ANALIZA CIJENA DIONICA IZABRANIH SPORTSKIH DRUŠTAVA U ODNOSU NA KRETANJE TRŽIŠTA
završni rad

Goran Ercegovac (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet