završni rad
STATISTIČKA ANALIZA NEZAPOSLENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 2001.-2015.
završni rad

Ana Pavković (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovSTATISTIČKA ANALIZA NEZAPOSLENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 2001.-2015. : završni rad
AutorAna Pavković
Voditelj/MentorAnte Rozga (mentor)
Sažetak rada
Pojam nezaposlenosti izgleda vrlo jednostavan pojam ali je vrlo kompleksan pojam. Najjednostavnije rečeno, nezaposlenost se može odnositi na spremnost pojedinca na prihvaćanje posla, odnosno to su osobe koje nemaju posao, a žele raditi. Nezaposlenost možemo klasificirati prema različitim kriterijima. Tradicionalna podjela nezaposlenosti razlikuje normalnu, strukturalnu, konjunkturnu odnosno cikličku nezaposlenost. Dugotrajna nezaposlenost ima značajne negativne psihološke i socijalne učinke. Podaci o nezaposlenima se prikupljaju putem popisa stanovništva, evidencija osoba prijavljenih zavodu za zapošljavanje i periodičnog anketiranja uzorka radne snage. Statistika je posebna znanstvena disciplina koja se organizirano bavi prikupljanjem i analizom informacija ili podataka te izvođenjem zaključaka na temelju tih podataka. Ona nam omogućava provođenje analize koja je bitna kako bi se razumio osnovni problem bilo kakvog istraživanja i na temelju toga donio zaključak. Kretanja na tržištu rada u RH su tijekom svih ovih godina vrlo nepovoljna. Analizirajući ukupnu nezaposlenost, u ovom radu razgradila se analiza nezaposlenosti po dobi, spolu i razini obrazovanja. Najveća nezaposlenost je bila 2002.godine i iznosila je 389741 nezaposlenih. Ako promatramo spol više ugrožena skupina su žene gdje je u svim godinama zabilježena veća stopa nezaposlenosti u odnosu na muškarce. Analizirajući dob zaključuje se da su najugroženije dobne skupine iznad 50 godina kao i mlađe dobne skupine. Najviše nezaposlenih je bilo sa srednjom stručnom spremom. Aktivne i pasivne politike zapošljavanja služe kako bi se riješio problem nezaposlenosti.
Ključne riječinezaposlenost statistika analiza
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Ekonomska matematika i statistika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaEkonomija
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Context of unemployment might seem simple but it is very complex. Simply said unemployment may indicate the readines of individual in accepting a job, a persone that doesn't have a job but wants to work. Unemployment can we classified by different criterion. Traditional dividement of unemployment differentiates normal, structural, conjuncture, relatively cyclical unemployment. Long term unemployment has significant psychological and social effects. Data of unemployed is gathered through census, records of people registered with the employment service and periodic survey sample workforce. Statistic is a special scientific discipline with organized deals with the collection and analysis of information or data and drawing inferences based on these data. It enables us to conduct analysis which is important in understanding the basic problem of any research and based on that coming to a conclusion. Labour market developments in Republic of Croatia are during these years are very unfavorable. Analysing total unemployment, in these study is divided by age, gender and grade of education. The biggest unemployment was during 2002. and it was 389741 unemployed. If we look by the gender the most endangered group are women where in all these years was recorded a bigger rate of unemployment compared to men. Analysing age the conclusion is that the most endangered age groups are above 50 and younger age groups. Most unemployed were with high school education. Active and pasive politics of employment served as solution to solving the problem of unemployment.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)unemployment statistics analysis
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:574150
PohranioIvana Gizdić