specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ KRIZE NA POSLOVANJE LUKE PLOČE D.D.
završni rad

Iva Družijanić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet