diplomski rad
KRIZNO UPRAVLJANJE U HOTELSKIM KOMPANIJAMA U SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Diplomski rad

Anamarija Kokeza (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet