specijalistički diplomski stručni
DU PONT ANALIZA PODUZEĆA ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. I USPOREDBA S PODUZEĆIMA IZ EU
završni rad

Matea Omazić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet