završni rad
Socijalna, ekonomska i teritorijalna kohezija u Europskoj Uniji s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku
završni rad

Helena Pavlinović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet