završni rad
IZRADA APLIKACIJE ZA IZNAJMLJIVANJE DODATNIH TURISTIČKIH SADRŢAJA
završni rad

Marija Puljić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet