diplomski rad
VEZA IZMEĐU MONETARNIH I KREDITNIH AGREGATA I KAMATNIH STOPA REPUBLIKE HRVATSKE OD 2001. DO 2015. GODINE
Diplomski rad

Josip Turić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet