završni rad
REGRUTIRANJE I SELEKCIJA U PODUZEĆU „RAĈUNALA TINA d.o.o.“ OMIŠ
završni rad

Ivan Voloder (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet